Gebrekkige medische hulpverlening opgelost!

Sinds jaar en dag ervaren de inwoners van Bever, Galmaarden en Herne een gebrekkige tussenkomst van de ziekenwageninterventie.

Diverse jaren hebben zowel ik als mijn collega’s burgemeesters uit de buurgemeenten kabinetten en ministeries platgelopen. Geen enkele inspanning mocht baten. Noch voor de MUG, noch voor de ziekenwagen.

Door anders te gaan denken ben ik uiteindelijk tot het idee gekomen de mogelijkheid van een brandweervoorpost te onderzoeken.

Dit leverde ons onmiddellijk twee voordelen op:

1/ de taalproblematiek is van de baan
2/ de uitruktijden worden aanzienlijk ingekort

Doordat onze financiële bijdrage aan de brandweerzone van Edingen om en bij de 250.000 euro bedroeg en deze, éénmaal toebehorend aan de hoofdpost van Lennik, aanzienlijk zou dalen (+/- 150.000 euro) kwamen er voldoende middelen vrij om te voorzien in de bouw van deze voorpost. Wat het uiteindelijk mogelijk maakte.

En zo geschiedde… Federaal gezondheidsinspecteur vertrouwde me toe dat zij sinds de start van de voorpost geen enkele klacht meer mocht ontvangen.

Probleem opgelost!

PS.: Ook voor een MUG te Halle heb ik gestreden. Binnen het ASZ en de diverse kabinetten heb ik alle vergaderingen nauwlettend opgevolgd en bijgewoond. Dankzij gebundelde krachten werd ook daar een oplossing bereikt!