Sinds begin april 2010 werd ik aangeduid als voorzitter van het Regionaal Landschap Zenne, Zuun en Zoniën. Dit in opvolging van Martin Schoukens.

De taakstelling van het Regionaal Landschap bestaat er in om de mensen warm te maken voor het behoud en herstel van natuur en landschap.

Ik heb de taak aanvaard omdat ik geloof in de nood van deze taakstelling. Anderzijds meen ik dat deze taak een verrijking voor mezelf is. Samen met een sterk team van landschapsanimatoren werd reeds in het verleden al heel wat gerealiseerd. Hoewel dit financieel niet klopt meen ik dat de toekomst van een Regionaal Landschap er rooskleurig uitziet.

RLZZZ groot