De gemeente onderhandelde omtrent de herziening van de huurprijs van de vroegere sporthal begin 2001. Deze zou worden opgetrokken tot 30.000 euro/jaar. Ook 75% van de herstellingskosten aan het gebouw zouden ten laste vallen van de gemeente.

Gezien de verouderde toestand (o.a. regende het binnen) zouden deze bijkomende kosten hoog oplopen en tenslotte bleven we slechts huurder.

Door de aanleg van de nieuwe voetbalterreinen met bijhorende cafetaria en kantine leek het me logisch daar de sporthal aan te bouwen.

Nu betalen we voor een gebouw dat van onszelf is. Wat wel is, is dat de schuld hierdoor in 2007 is gestegen maar daartegenover staat dat de jaarlijkse huur, als vaste kost uit de begroting is verdwenen.

Wij zijn trots op onze sportinfrastructuur en besteden geen verloren geld aan hoge huur en herstellingskosten!