„In de moeilijkheid zit de mogelijkheid”

Fondatel is waarschijnlijk het moeilijkste dossier waarmee ik in 12 jaar burgemeesterschap werd geconfronteerd.

Zowel geur- als geluidshinder, maar bovenal de roetuitstoot waren de aanleiding van terechte klachten. Ondanks de talrijke pv’s die werden opgemaakt, de overlegmomenten met de Vlaamse Milieumaatschappij en OVAM kwam maar geen einde aan de problematiek en bleef het klachten regenen.

Zelfs de nodige deadlines door eerder vernoemde overheden leidden niet tot oplossingen.

Uiteindelijk heb ik zelf de verantwoordelijkheid moeten nemen en heeft een negatief brandweerverslag ertoe geleid dat Fondatel nv besloot er zijn activiteiten te stoppen.

Maar ook hier ben ik anders gaan denken.

Ik voorzag, hoewel op dat ogenblik nog van geen sluiting sprake was, dat wanneer Fondatel ooit zou stoppen, de industriezone zou omgevormd kunnen worden tot een zone met residentieel karakter.

De reden van dat idee was te vermijden dat bij stopzetting ofwel de site verkocht zou worden om er andere (industriële) activiteiten te organiseren, ofwel de site er als één verwaarloosd nest zou blijven bijliggen.

Door een mogelijke omvorming naar woonzone (lees: meer financiële return) zou de stap tot sanering sneller worden gezet.

En zo geschiedde… Dankzij één zin in ons gemeentelijk structuurplan dat zelf initieel werd afgewezen maar waarvan ik zei, zet het er toch maar opnieuw in, je weet maar nooit ;-) is dit vandaag mogelijk.

Onze gemeente maakt heden een ruimtelijk uitvoeringsplan op dat ervoor zorgt dat meer dan 100 woonentiteiten hierop kunnen gebouwd worden. Van kleine betaalbare woningen tot middelgrote woningen, appartementen en losse kavels zodat ook onze lokale aannemers bijkomend werk wordt geboden.

En we gaan nog een stap verder: door de nabijheid van het station gaven we het studiebureau de opdracht om een masterplan op te maken zodat ook de parking en het stationsplein volwaardig kunnen worden heringericht. Intussen liet Infrabel al verstaan de helft van de kost voor de aanleg van de parking op zich te nemen :-)

Pasted Graphic

Weet dat het hiermee nog niet stopt!