We moeten meer onze grachten onderhouden!

Herne is de grootste gemeente van de politiezone Pajottenland. Met meer dan 4400 ha grondoppervlakte is het ook niet te verwonderen dat Herne veel meer dan andere gemeenten aandacht dient te besteden aan zijn waterlopen.

Om in die opdracht te slagen hebben we in het verleden onze grachten onderhouden onder de vorm van oproep. Wanneer inwoners ons contacteerden kwamen we spoedig de nodige werken uitvoeren.

Vermits we steeds meer met de waterproblematiek en erosie werden geconfronteerd werd nagedacht over het dagelijks beheer van deze waterlopen. Goed onderhoud gebeurt op maat van de omgeving: een beek in natuur- of landbouwgebied vraagt een andere aanpak dan een beek tussen woningen. Goed onderhoud is overal nodig, maar moet niet overal op dezelfde manier gebeuren. Op de ene plaats volstaat een jaarlijkse controle en de verwijdering van hindernissen uit de waterloop, op andere plaatsen vergen ook de oevers onderhoud. Waar de goede afvoer in het gedrang komt, moet er slib geruimd worden.

Met beperkte middelen en personeel dan grotere gemeenten en steden drong zich een alternatieve oplossing op. Die oplossing vond ik als provincieraadslid in de provincie Vlaams-Brabant zelf.

Met als doel uit te komen bij een eenvormig onderhoud van alle waterlopen in een bepaald gebied werd onze gemeente weerhouden om 13 km waterlopen extra te gaan onderhouden.

Nu we voor de erosiebestrijding in de provincie een partner vonden stappen we dus ook graag in het proefproject van de provincie om ook onze lokale waterlopen efficiënter te gaan beheren.

Onze voordelen:
- besparing op personeelskost
- efficiënter waterbeheer