Het slechtste wat je als oppositie kan doen is tegen iets zijn dat er zeker komt! Dat is de eerste les die ik in de politiek heb mogen leren. In een artikel van Het Nieuwsblad mocht ik ervaren dat alle drie partijen hier tegen zijn. Beseft men wel wel godsgeschenk hier uit de hemel is gevallen?

Denken we even anders en maken we samen de rekening? U kan kiezen tot waar u de rekening blijft maken!

De aankoop van het klooster bedroeg 435.000 euro. Voor dit bedrag krijgen we een immens groot gebouw ter beschikking mét 1,5 ha grond erbij.

Een soortgelijk gebouw bouwen zou ons vandaag al snel 3.000.000 euro kosten. Het gebouw werd enkele jaren geleden geschat op meer dan 1.250.000 euro.

We zijn wettelijk verplicht vier individuele asielzoekers in onze gemeente op te vangen. Momenteel huren we hiervoor woningen. Indien we nog maar twee woningen zouden kopen dan kom je er al niet meer met je 435.000 euro. Alle inrichtingskosten worden gesubsidieerd, ze staan trouwens al op de rekening van het OCMW.

We zochten tevens naar grond om er een geboortebos op te ontwikkelen. Welnu, die ruimte is er. Mag het nog straffer? Voor dat gedeelte ontvingen wij van de provincie een subsidie van 12.500 euro. Nu hebben we ook al een inrichtingsplan van de tuin klaar en ook daarvoor zouden we 20.000 euro aan subsidies kunnen ontvangen.

Het plan omvat zowel een natuureducatieve zone, een polyvalente zone en een nutszone met moestuin. Onze asielzoekers zullen zich zeker kunnen bezighouden en deze tuin onderhouden.

Anderzijds heeft onze gemeente geen ruimte meer voor vormingen. Deze vormingen kennen een enorm succes en vervullen zelfs een sociale rol. Dit afschaffen behoort niet tot onze opties. We zouden ook iets kunnen gaan huren. Kostprijs?

In het klooster is mits beperkte middelen meer dan voldoende ruimte om klaslokalen in te richten.

Binnen het Pajottenland is vooropgesteld dat iedere gemeente zijn eigen poortverhaal dient te brengen. Dit is een fysieke toegang tot het Pajottenland waarbij iedere gemeente zijn eigen identiteit naar voor brengt. Herne zal de kaart van het landschap en zijn rijke geschiedenis trekken.

Voor de inrichting van deze lokalen zullen we ook op zoek gaan naar subsidiëring. Er zijn voldoende voorgaande projecten die met Europese middelen of middelen van Toerisme Vlaanderen tot stand werden gebracht. Indien Herne niet zou participeren in het poortverhaal, dan zou onze gemeente opnieuw op een achtergesteld pad geraken.

Het klooster zou dan het startpunt kunnen vormen van menig toerist die komt genieten van ons landelijk dorp en zijn lokale horeca.

Een nadeel aan het gebouw is dat er weinig of onvoldoende parking is voorzien. In een plan van de architect zou de voortuin plaats kunnen bieden voor een 40-tal voertuigen.

presentatie klooster